MSM Group LLC

ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

I. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
II. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ
Гэр бүлийн гишүүний нэр Таны юу болох Хүйс Төрсөн огноо Регистрийн дугаар Гар утас Мэргэжил
III. БОЛОВСРОЛ
IV. ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ
V. АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
VI. Лавлагаа өгөх хүний мэдээлэл (Таны ажил, мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт гаргах 3 хүний мэдээлэл)
Миний бие тус анкетад бичсэн бүх мэдээ, мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж байна.