MSM Group

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Оффис

77181111 rental@msmco.net

Д.Баярсайхан
Худалдааны төлөөлөгч, Тоног төхөөрөмжийн түрээс

99104624 bayarsakhan.d@msmco.net

Б.Оргил
Худалдааны төлөөлөгч

9907-8061 orgil.b@msmco.net


    
Аж.өндөр:36 ft (11 m)
Даац:350 lbs (159 kg)
Тавцангийн өндөр:29 ft 2 (9 m)
Тэжээл:Баттерей/Battery