MSM Group

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Оффис

77181111 rental@msmco.net

Д.Баярсайхан
Худалдааны төлөөлөгч, Тоног төхөөрөмжийн түрээс

99104624 bayarsakhan.d@msmco.net

Б.Оргил
Худалдааны төлөөлөгч

9907-8061 orgil.b@msmco.net


      
Хөд. Чадал:6.8 kW
Булны өргөн:650 mm
Жин:678 kg (1495 lbs)
Нягтаршуулах хүч:2.2 тонн (21kN)
Түлш зарц:1.35l/h (0.35 gal/h)
Түлш.сав. :3.8 l (1 gal)