MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Оффис

77181111 industrial@msmco.net

Э.Болормаа
Ерөнхий менежер

99096033 bolormaa.e@msmco.net

Т.Тодд 
Менежер

99992201 todd@msmco.net


Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн систем