MSM Group

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Оффис

77181111 rental@msmco.net

Д.Баярсайхан
Худалдааны төлөөлөгч, Тоног төхөөрөмжийн түрээс

9910 4624 bayarsakhan.d@msmco.net

Б.Оргил
Худалдааны төлөөлөгч

9907 8061 orgil.b@msmco.net


Түрээс