MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Оффис

77181111 industrial@msmco.net

Э.Болормаа
Ерөнхий менежер

bolormaa.e@msmco.net

Т.Тодд 
Менежер

99992201 todd@msmco.net


Феро

Fero Strata нь туннель болон далд уул уурхайн хэрэгцээнд нийцүүлсэн цогц бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг дэлхийн далд уурхайн ханган нийлүүлэгч нарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч юм. Тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд нь үрэлт тогтворжуулагч, мушгаа боолт, хатуу боолт, кабель боолт, динамик боолт, бүрэн хэмжээний давхрага хэмжих ялтасууд, торон давхрага, оосор давхрага болон эдгээртэй холбогдох тоноглол болон механик чигжээс зэрэг ба сөн агаар солилцооны шийдлийг Монголын хэрэгчлэгдэд санал болгож байна.