0 available

ЦАМХАГТ КРАН

WHAT IS IT: Барилга, уул уурхайн салбарт зориулсан цамхагт крануудыг албан ёсны эрхтэйгээр харилцагч таны гарт хүргэж байна. . USAGE: They are well suited for all small grains, sorghum, millet, raps seed, corn, beans and other crop. BENEFITS: Separate Fertilizer Placement; blockage sensors

Ерөнхий мэдээлэл:

ЗагварСумны урт Өргөх чадал Өргөх момент Тэмдэглэл
1SYT80A(T6010-6)39.1м /40.5 мм6 тн80 тн.мHammerhead цамхагт кран
2SYT80A3(T6013-6)39.1м /40.5 мм6 тн80 тн.мHammerhead цамхагт кран
3SYT125A(T6516-8)44м /46 мм6 тн80 тн.мHammerhead цамхагт кран
4SFT80(T6010-6)39.1 м6 тн 80 тн.мХавтгай цамхагт кран
5SFT100C(T6013-6)39.1/40.5/51 м6 тн 100 тн.мХавтгай цамхагт кран
6SFT125C(T6013-6)39.4/40.5/45 м8 тн125 тн.мХавтгай цамхагт кран
7SFT160B(T6518-10)60 м10 тн160 тн.мХавтгай цамхагт кран
8SFT200(T7016-12C1)60 м 12 тн 200 тн.м Хавтгай цамхагт кран
9SFT315C2(T7526-16) 60 м 16 тн 315 тн.м Хавтгай цамхагт кран
10SFT315(T7527-20C5) 60 м 20 тн 315 тн.м Хавтгай цамхагт кран
11SFT315 (T7527-25C5) 83 м 25 тн 600 тн.м Хавтгай цамхагт кран
12SFT600(T8040-32) 83 м 32 тн 600 тн.м Хавтгай цамхагт кран
13SFT1160(T80105-50)66/83 м 50 тн 1160 тн.м Хавтгай цамхагт кран
14SLT160H (T5523-12) 44.2 м 12 тн 160 тн.м Luffing JIB цамхагт кран
15SLT260 (T5531-18) 44.5 м 18 тн 260 тн.м Luffing JIB цамхагт кран
16SLT315(T6031-18) 62.7 м 18 тн 315 тн.м Luffing JIB цамхагт кран
17SLT2400(T60110-185)121 м185 тн2400 тн.мLuffing JIB цамхагт кран