Mercedes Benz GLS 450

4MATIC - бүрэн хувьсах бүх дугуйгаар хөтлөх хөдөлгүүр 4MATIC®-ийн тусгайлан боловсруулсан хувилбар нь хөдөлгүүрийн эргэх хүчийг тэгээс 100% хүртэл тэнхлэг, урд эсвэл хойд хэсэгт автоматаар илгээх боломжтой. Тухайн үеийн жолоодлогын нөхцөлөөс хамааран моментын хуваарилалтыг өөрчилдөг. Энэ нь бартаат зам, цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд янз бүрийн гадаргуу, дугуйны зүтгүүрт нарийн хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог ба тээврийн хэрэгслийн эргэлтэд эергээр нөлөөлж аль ч улиралд жолоодлогыг сайжруулдаг. Цахилгаан санах ойтой урд суудал Урд суудал нь хаалган дээр суудал хэлбэртэй удирдлагатай бөгөөд нурууны 4 талд автомат тулгууртай. Таны жолоодлогын хамгийн тохиромжтой байрлалыг тохируулах, хадгалахын тулд урд суудал тус бүрийн санах ойн систем нь суудалд хадгалагдсан гурван байрлал, жолоочийн 4 чиглэлтэй жолооны багана болон хажуугийн толины байрлалыг эргэн санадаг. Dashcaт Салхины шилэнд суурилуулсан камер нь тээврийн хэрэгслийн урд талыг хянах бөгөөд, USB флаш дискт хуулж хадгалдаг. Осол болон бусад үйл явдлыг баримтжуулахад тустай байж болох 30 Hz фрэймийн давтамжтай 1280x720 пикселийн видео нь тээврийн хэрэгслийн хурд болон өдрийн цаг зэргийг нарийвчлан тогтоодог. Дахин тоглуулахыг машины мультимедиа дэлгэц эсвэл USB флаш дискээр дамжуулан компьютер дээрээ үзэх боломжтой.