Барилга

MasterFlow 810 нь барилгын ерөнхий инженерийн ажилд хэрэглэхэд зориулагдсан, агшиж багасахгүй, байгалийн гаралтай дүүргэгч бетон зуурмаг юм. MasterFlow 810 эдэлгээ урттай, өндөр/ эрт үеийн бат бөх чанартай.  

Санал болгосон хэрэглээ:

MasterFlow 810- ийг дараах байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой:

 • Тулгуур суурийн хавтан болон багана 
 • Угсармал бетонон хавтан болон дам нуруу 
 • Гүүрний тулгуур хавтан 
 • Анкер боолт боох болон хашлага хийхэд 
 • Ивээс
 • Нөхөөс, засварын ажил зэрэгт хэрэглэх боломжтой.

Онцлог шинж чанар, давуу тал: 

 • Өндөр бэхжилт- Эдэлгээ урттай, бат бөх чанартай хэрэглэхэд хялбар, богино хугацаанд ашиглалтад бэлэн болдог. 
 • Агшиж багасахгүй – Урсгал шингэн байдлаар байршуулах үед тогтвортой тэгш байдалд дотроо чийггүй хатаж, хатуурч бэхжидэг.
 • Нөхөх хэсэгт жигд тархан урсан орох байдал- Нарийн хөндий хэсгийн нөхөхөд төвөгтэй зай, нүх сүвийг ч дарж, шавах шаардлагагүй бүрэн бөглөж нөхөх чадвартай.
 • Ажиллах хугацаа урт – орчны температур өндөр үед ч 1 цаг хүртэлх хугацаанд цутгалт хийх боломжтой. 
 • Нягт, нягтаршил сайтай зуурмаг – Дотроо чийггүй хатаж, хатуурч бэхждэг.
 • Хэмнэлттэй – Их хэмжээтэй зуурмагийг холиход бага ажиллагаа шаардана.
 • Хэрэглэхэд хялбар – Холих тусгай төхөөрөмж шаардагддаггүй бөгөөд стандарт бетон холигч эсвэл зуурмагны   хутгуур ашиглан саванд хольж хутгаж болно.
 • Хлорид агуулаагүй- Бүтцэд нь хлорид агуулаагүй 
 • Загварчилсан Суурь хавтангийн  техникийн нөхцлийн дагуу туршиж үзэхэд – Агшдаггүй зуурмагын үзүүлэлтийг бүрэн хангасан. 
 • Хөдөлгөөнтэй бетон зуурмаг – Урсамтгай шингэн зуурмаг байдлаас эхлэн зузаан нийвийдэх боломжтой байдалд цутгалт хийх боломжтой. 

Тооцооллын мэдээлэл:  

25 кг-ийн нэг уут MasterFlow 810 нь урсгал байдалтай шингэн буюу нийвийдэх боломжтой өтгөн зуурмаг болж холилдох үед дараах хэмжээний гарцтай болно:

Урсамтгай шингэн байдалтай:

 1. литр ус нэмнэ. Гарц:13.5 литр зуурмаг нь 0.0135 м³ 

Нийвийдэх боломжтой өтгөн:

3.4 литр ус нэмнэ. Гарц: 12.5 литр зуурмаг нь 1 см зузаантай хучхад 1,35 м²