Барилга

  • Дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр бага-KS A ангиллын материал
  • HFC/CFC төрлийн хий үүсгэгч хэрэглээгүй  – Экологид ээлтэй (дэлхийн дулаарлын эсрэг)
  • Зардал зарцуулалтын харьцаа хамгийн сайн – Дулаалгын өндөр гүйцэтгэлийг өрсөлдөхүйц зардлаар
    хөрөнгө оруулалтаа буцаан олох (энерги хадгалалт, зай талбайн ашиглалт)
  • Дуу тусгаарлах шинж чанар маш сайн- Дуу болон дулаан тусгаарлалтыг 1 материалаар
  • Эко-ашигтай дулаалгын материал – Хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө багатай, 
    эцсийн хэрэглэгчийг экологид ээлтэй бүтээгдэхүүнээр хангана                                                       
  • Шинэ технологи – Европоос гарсан шинэ патент бүхий дулаалгын шинэлэг бүтээл 
Studio Neopor Sortiment Rohstoff