Барилга

Ашигтай талууд:
 • Цохилт тэсвэрлэлт сайтай, бат бөх.
 • Үрэлт болон зуралт тэсвэрлэлт сайн
 • Бэхжилтийн үед агшилт бага учраас хэмжээсийн тогтвор маш сайн
 • Гадаргуугийн хамгаалатад хэрэглэж болохуйц бага нэвтрүүлэлт
 • Гадаа болон далайн усанд тэсвэртэй
 • Маш хурдан бэхжиж ашиглалтад бэлэн болно (24 цагаас бага хугацаанд)
Давуу талууд:
 • Агаарт ууршимтгай химийн бодис бага
 • Механик шинж чанар маш бага
 • 0°C температурт ч бэхжинэ
 • Бэхжих явц чийгтэй үед ч тогтвортой
 • Химийн бодист өндөр тэсвэртэй