Mining solutions

Антипрэкс Д:

 Бүх төрлийн үйлдвэрийн усны шугам системийн өнгөрийг задлах, урсалтын шинж чанарыг өөрчлөх, мөн хамгаалах давхарга үүсгэх үйлчилгээ бүхий шингэн бүтээгдэхүүн