Mining solutions

Магнафлок: 

Хатуу шингэнийг ялгах чадвар бүхий өтгөрүүлэгч  магнафлок багц бүтээгдэхүүнүүд нь хаягдлын хатуу биетийг өтгөрүүлэх, шүүх,ялгахад өргөнөөр хэрэглэгддэг.

Реомакс: 

Өндөр хүчин чадал бүхий өтгөрүүлэгч Реомакс багц бүтээгдэхүүнүүд нь голчлон хаягдлын далангийн зөв ашиглалтыг зохицуулах, талбайн хэмжээг боломжит бага түвшинд барих, үүгээрээ талбайн нөхөн сэргээлтийг түргэсгэх,  хаягдлаас усыг өндөр