Mining solutions

Зэв  арилгагч:

WTS нь өргөн сонголт бүхий зэв арилгагч бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүх төрлийн дэд бүтцийн шугам хоолойн хамгаалалтыг цогцоор шийдэх боломжтой.

Биоцид болон бичил биет:

Хаягдал болон аж үйлдвэрийн систем дэх бактерийг устгах, мөн зөвхөн тухайн нөхцөлд таарсан бүтээгдэхүүнийг шинээр хийх боломжтой бөгөөд нэг удаагийн эсвэл урт хугацааны хамгаалалтыг санал болгож байна. Түүнчлэн Хлорын диоксид, Моно хлороамининий төхөөрөмжийг тухайн байрлалд угсарч ажиллуулах боломжтой.

Задгай болон эргэлтэт системийн ус боловсруулалт:

Бүх төрлийн задгай эсвэл эргэлтэт системийн усыг зөв боловсруулснаар таны тоног төхөөрөмж болон дэд бүтцийг бүрэн хамгаална