HARDI -NAVIGATOR

WHAT IS IT: Давхар шүрших талбайг багасгаснаар химийн бодисыг 10% хүртэл хэмнэж, давхар цацалтаас болж ургац гэмтэхээс сэргийлнэ. Автомат хушууг асаах/унтраах AutoNozzleControl функцийн тусламжтайгаар шүрших ажлаа бүрэн удирдаарай. USAGE: Тариалангийн бүх төрлийн ургамал хамгаалалын бодис цацалтанд BENEFITS: WorkZone хэсэгт бүх үндсэн функцуудыг агуулсан бөгөөд хүрэхэд хялбар байрлалд байрлуулсан БА ойлгох, ажиллуулахад хялбар бөгөөд логиктой байхаар зохион бүтээгдсэн.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД: 

Main tank, 3000 l NominalMain tank, 4000 l Nominal Main tank, 5000 l NominalMain tank, 6000 l NominalDELTA FORCE 21-28 m (2-folded)DELTA FORCE 27-36 m (3-folded)EAGLE 18-30 m VPZ 20-28 m
HxLxW3.8×7.2-8×1.5-2.25м
Weight3000-5000 kg empty