HARDI -RANGER

WHAT IS IT: HARDI чиргүүл төрлийн бодис цацагч дундаа хамгийн жижиг нь – энэхүү бодис цацацгч нь бат бөх хийцтэй . Тийм ч учраас Энэхүү зорилгодоо хүрсэн, нэвтрүүлснээс хойш дэлхий даяарх амжилттай борлуулалтаар нотлогдож байна. USAGE: Тариалангийн бүх төрлийн ургамал хамгаалалын бодис цацалтанд BENEFITS: WorkZone хэсэгт бүх үндсэн функцуудыг агуулсан бөгөөд хүрэхэд хялбар байрлалд байрлуулсан БА ойлгох, ажиллуулахад хялбар бөгөөд логиктой байхаар зохион бүтээгдсэн.

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД: 

Main tank, 2500 l NominalEAGLE 18-21 m 
HxLxW2.9×5.4×1.5-2м
Weight1880 kg empty