JOHN DEERE- ХӨРС БОЛОВСРУУЛАХ

WHAT IS IT: Хөрс хавагч 2210-н холбогч гар нь хөвөгч төрлийн бөгөөд тракторын байршилаас үл хамаарч газрын хэвгий болон хазайлтуудад гадаргатайгаа 100% харьцаж хавах гүн болоод хөрс сийрэгжүүлэн холих ажлыг төгс гүйцэтгэдэг. USAGE: 12-15ХӨРСНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ BENEFITS: Эгнэж байрласан соёон хавагчууд нь хөрсийг жигд сайн хуваан хөрс болоод сүрлийн үлдэгдлүүдийг жигд сайн хольж, ураншийн талбайг бэлдэнэ

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД: 

3-section models8.1м
5-section models18.4м
Required tractor220hp ба 470hp