MSM Industrial

Genie - Өргөх тоног төхөөрөмжийн зах зээлд дэлхийд тэргүүлэх Genie брэндийг МСМ групп нь 2014 оноос Монголд албан ёсоор төлөөлөн ажиллаж байна. МСМ групп нь ОТ-н гүний бүтээн байгуулалтын ажилд Genie брэндийн хайчин өргүүр, сагст болон сумт өргүүрийг нийлүүлэн өдгөө сэлбэг, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.