MSM Industrial

PAUS - Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH нь тусгай зориулалтын машин, тээврийн хэрэгслийг хөгжүүлж, хонгилын барилгын ажил, уул уурхайн тусгай хэрэглээ, түүнчлэн өргөх технологи, барилгын салбарт машин, аж үйлдвэрийн тусгай техникүүдийг үйлдвэрлэдэг. PAUS брэндийн бүтээгдэхүүнүүд аж үйлдвэр ба худалдааны салбарт асуудал шийдэгч гэдгээрээ алдартай болно. МСМ групп нь 2021 оноос Монголд албан ёсоор төлөөлөн ажиллаж байна. Бид Оюу Толгой уурхайтай гүнийн уурхайн машин механизмын тодорхой төслүүд дээр хамтран ажиллаж байна.