АВТОМАШИН УГААЛГЫН АЖИЛТАН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
  • Тухайн өдрийн автомашин угаалгын үйлчилгээний цаг авсан байдал болон бусад нэмэлт мэдээлэлтэй танилцаж ажлаа төлөвлөх
  • Ажил эхлэхэд өөрийн ажилд шаардлагатай хариуцсан багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах,
  • Чанар шалгагч угаалгын хэсэгт автомашин оруулах болон гаргахад дэмжин ажиллах
  • Автомашин угаалгын ажлын явцад үйлчлүүлэгчийн автомашиныг бохирдуулах, зурж гэмтээх зэргээс сэргийлэх
  • Үйлчлүүлэгчийн автомашин болон автомашинд байгаа эд зүйлстэй болгоомжтой харьцаж, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах ба шаардлагатай хамгаалалтын бүрээс, шалавч зэргийг ашиглана
  • Ажиллах явцад ажиллах орчны болон хувийн хөдөлмөр хамгааллын хэвийн байдалд байнга анхааралтай ажиллаж, өөрийн болон хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдалд учирч болзошгүй нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх
Ажлын байранд тавигдах шаардлага
  • Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн
  • Автомашин угаалгын газар ажиллаж байсан
  • Өгсөн үүрэг даалгаварыг түргэн найдвартай биелүүлдэг
  • Түргэн шаламгай, нягт нямбай