АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

 • Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн үр нөлөө бүхий ХЭМАБ-н менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, тасралтгүй сайжруулах
 • Нийт ажиллагсдыг ХАБЭА-н мэргэжлийн зохицуулалт, арга зүйгээр хангах, сургалт зохион байгуулах
 • Ажлын байрны аюултай хүчин зүйлсийн нөлөөллөөс ажиллагсдад учирч болох эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, удирдах
 • Үйл ажиллагааны хүрээнд аюулгүй ажиллагааны хяналт тавих
 • Гарцаагүй үүссэн аюул, ослын хор хохирлыг бууруулах
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хүрээнд хүлээх үүрэг

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 • Хууль эрх зүй, инженерийн чиглэлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • ХАБЭА хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургаалтанд хамрагдаж, аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр ажиллах мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх
 • Аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр 3-оос доошгүй жил ажилласан ажлын туршлагатай байх
 • ХАБЭА тухай хууль, бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичиг, журам, тушаал шийдвэрийг мэддэг, тэдгээрийг ашиглаж аливаа асуудлуудад үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чадвартай, бусдад энэ талаар сургалт, зөвлөгөө өгөх чадвартай байх
 • ХАБЭА-н холбогдолтой тайлан мэдээг гаргах, нэгтгэх, нэгтгэсэн тайлан мэдээнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай байх

Нэмэлт мэдээлэл

 • Үндсэн цалин + Үр дүнгээс хамаарсан урамшуулал
 • Олон улсын шилдэг брэндүүдийн сургалтанд хамрагдах боломж
 • Эрүүл мэндийн даатгалын багц
 • Ажилчдын унаа
 • Уян хатан ажлын цаг
 • МСМ группийн бараа бүтээгдэхүүнийг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах эрх