ХУДАЛДААНЫ ЗӨВЛӨХ

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

 • Харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, шинэ харилцагчидтай болоход байнга анхаарал тавин ажиллах.
 • Хуучин болон шинэ худалдан авагчдад бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, худалдах
 • Худалдан авагчид автомашиныг танилцуулан, сурталчлах, тэдний худалдан авах сонирхлыг бий болгох ба улмаар тухайн автомашинуудыг худалдах, захиалгаар нийлүүлэх.
 • Автомашины талаар харилцагч, үйлчлүүлэгчдэд үнэн, зөв мэдээлэл өгөх, сурталчлан танилцуулах
 • Машиныг гааль дээрээс компани хүртэл тээвэрлэх асуудлын аюулгүй байдлыг хангах
 • Удирдлагатай хамтран тээвэрлэлтийн асуудлыг хянаж зохион байгуулах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 • Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн
 • Автомашины борлуулалт чиглэлээр 2 с доошгүй жилийн туршлагатай
 • Англи болон Монгол хэлний бичгийн болон аман харилцааны өндөр ур чадвартай байх
 • Зөвшилцөлд хүрэх, Ятган үнэмшүүлэх, нөлөөлөх харилцаа үүсгэх харилцааны ур чадьартай байх

Нэмэлт мэдээлэл

 • Үндсэн цалин + Үр дүнгээс хамаарсан урамшуулал +Борлуулалтаас хамаарсан урамшуулал
 • Эрүүл мэндийн даатгалын багц 50 сая
 • МСМ группийн бараа бүтээгдэхүүнийг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах эрх
 • Олон улсын гадаад сургалтанд хамрагдах боломжтой