News

WHAT DO CELEBRITIES ENJOY

2024.03.26

WHAT DO THE CELEBRITIES ENJOY булангийн анхны дугаараар оддын албан ёсны төлөөлөл болон тэдгээрийн хэрэглэх дуртай шингэн хүнсний цуглуулгыг хүргүүлж байна.

Энэ дугаараар Scarlett Johansson, George Clooney, Kanye West, Beyoncé, Barack Obama, Tupac Shakur, Gemma Chan, Gal Gadot, Ema Stone, Andy Samberg, Sandra Oh, Jamie Chung, Ke Huy Quan, Victoria Beckham болон Jay Z нарыг толилуулж байна.

MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
MSM News
ШИНЭ МЭДЭЭ