Эд анги

Нэмэлт шингэнүүд

ХӨРГӨЛТИЙН ШИНГЭН

Хөргөлтийн шингэн нь эд ангийг халалтаас сэргийлдэг. Авто машины хөдөлгүүрийн ажиллагааны явцад, түүний эд ангиудад их хэмжээний халалт үүсч байдаг. Хөдөлгүүрийн хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд түүнийг хөргөх зайлшгүй шаардлага гарч ирдэг. Хөргөлтийн систем нь хөдөлгүүр дэх нийт түлшний шаталтаас үүссэн халалтын 25-30%-ийг гадагшлуулж чаддаг. 

Заасан км-ийг яваад хөргөлтийн шингэнээ солиорой. Хөргөлтийн шингэнийг удаан хугацаанд солихгүй явснаар зэврэлтээс сэргийлэх, урвалд орж исэлдэхгүй байх гэсэн шинж чанараа алдан, хөргөлтийн систем болон хөдөлгүүрийн гильцний гадна хананд хаг, нагар, бохирдол үүсгэж, шатах камер болон хөргөлтийн шингэний хооронд  дулаан дамжуулалтыг муу явуулж эхэлдэг.

ГИДРИЙН ШИНГЭН

Гидрийн шингэн нь техникийн гидравлик системд энергийг дамжуулахад хэрэглэдэг. Гидрийн шингэн нь маш сайн тослох шинж чанартай байх ёстой бөгөөд ширгэж муудах явц удаан, тослох чадвар сайн байдаг.

Хэрвээ таны руль бага зэрэг хатуу болсон байвал, руль дарахад сонин авиа гарч байвал солих цаг болсныг илтгэж байгаа юм.