Эд анги

Тосны шүүр

Автомашин асах, явах болон огцом хурдлах үед хөдөлгүүрт маш өндөр эргэлт үүсэж байдаг тул хөдөлгүүрийн тос нь тослох, хөргөх, цэвэрлэх, хөдөлгүүрийг элэгдлээс хамгаалах гэх мэт үүрэг гүйцэтгэнэ. Хөдөлгүүрийн ажиллах явцад үүсэх тортог болон бусад хаягдлыг тосноос ялгаж хөдөлгүүрт шаардагдах тодорхой даралт бүхий тосны хэрэгцээг зохицуулж, хөдөлгүүрийг гэмтээж болзошгүй тоосонцрыг шүүдэг элемент, оруулах, гарах хавхлагаас бүрдэнэ. 

Сайн чанарын тосны шүүр хэрэглэх нь:

  • Тосыг жигд тараана
  • Хөдөлгүүрийн насжилтыг уртасгаж элэгдэлтээс хамгаалах
  • Бохирдыг дээд зэргээр шүүх

Дуураймал болон зориулалтын бус шүүр хэрэглэснээс автомашины гол цөм болсон хөдөлгүүрт эвдрэл гарч, эдэлгээ богиносно.